Relatietherapie

Voor wie is relatietherapie?

Relatietherapie is geschikt voor alle stellen die ergens in hun relatie in meerdere of mindere mate vastlopen. Ook op het moment er veranderingen plaatsvinden op het gebied van bijvoorbeeld werk of gezin kunt er ervoor kiezen om uw relatie een boost te geven. Het volgen van relatietherapie kan er aan bijdragen dat jullie elkaar en jezelf nog beter leren kennen en uiteindelijk met nieuwe inzichten verder kunnen. Relatietherapie kan ook bijdragen aan het verwerken van verlies, rouw en ontrouw. Daarnaast kunnen de verkregen inzichten verhelderend zijn voor het nemen van keuzes. Het uitgangspunt van relatietherapie is dan ook niet het vasthouden aan de relatie maar het optimaliseren hiervan.

Visie

Door middel van relatietherapie worden stellen en individuen begeleidt bij het optimaliseren van hun relatie. Door oplossingsgericht te werk te gaan is de behandeling flexibel en afgestemd op het individu. Het uiteindelijke doel is om stellen te ondersteunen bij het vinden van een balans binnen hun relatie waar allebei de partijen tevreden mee zijn. Op deze manier wil relatietherapie Egelantier bijdragen aan uw duurzame relatie.

Behandeltraject

Het behandeltraject bestaat uit een uitgebreide intake waarna een behandelingsovereenkomst wordt opgesteld. Daarna volgen meerdere sessies waarin aan de persoonlijke doelen uit de behandelingsovereenkomst wordt gewerkt. De hoeveelheid sessies wordt in samenspraak vastgesteld. Uiteindelijk wordt er afgesloten met een eindgesprek en evaluatie.

Methodiek

Het behandeltraject vindt plaats op basis van een oplossingsgerichte methodiek. Dit houdt in dat je jezelf en je gedrag laat sturen vanuit een oplossing en niet vanuit een probleem. De situatie wordt hierdoor geoptimaliseerd in plaats van dat de problemen worden bestreden. Er worden technieken aangeleerd om met knelpunten binnen een relatie om te gaan, waardoor er verandering kan ontstaan. Door het aanleren van deze technieken neem je weer regie over je eigen relatie.

Flexibel

Oplossingsgericht werken is erg flexibel, er wordt gedaan wat werkt. Hierdoor sluit de methodiek aan op jouw wensen. Een kleine verandering leidt tot een groot resultaat!