Individuele coaching

Voor wie is individuele coaching?

Coaching is geschikt voor iedereen die graag één of meerdere laagdrempelige gesprekken wil om zijn/haar leven vorm te geven zoals jij wilt! Merk je dat je vast loopt op het gebied van bijvoorbeeld relaties, werk, gezin, persoonlijke ontwikkeling of een combinatie hiervan? Of ben je op zoek naar een balans tussen werk en privé of studeren en werken? Dit zijn maar een paar voorbeelden van praktische situaties waarbij coaching kan bijdragen aan het duurzaam optimaliseren van jouw leven!

Coachingstraject

Het coachingstraject is flexibel en geheel afgestemd op jouw wensen. Dit kan variëren van wekelijkse gesprekken tot een maandelijkse check-in. Hierbij zijn jouw wensen leidend.We kijken samen naar de thema’s waar je tegenaan loopt in het dagelijks leven. Door hierop te reflecteren en op zoek te gaan naar onderliggende motivatie en wensen kunnen we dit omzetten in concrete doelen. Door deze doelen te vertalen naar praktische stappen kan je al snel positieve verandering opmerken!

Visie

Individuele coaching draagt bij aan het aanpakken van lastige thema’s in jouw dagelijks leven. Door op een oplossingsgerichte manier te werk te gaan zullen we samen op zoek gaan naar knelpunten. We kijken waar deze vandaan komen en hoe je hier mee om kan gaan. Oplossingsgerichte individuele coaching is laagdrempelig en daarom voor iedereen toegankelijk.